CASETES TECNIQUES

Construccions de magatzems, o naus per a usos industrials, agropecuaris, esportius, culturals, … És a dir, tots aquells usos que no són habitatges.
Dintre d’aquest concepte també s’inclouen bungalous, residències, albergs, locals socials, així com casetes de camp, casetes tècniques, casetes de serveis, magatzems, …
Es tracta de projectes molt específics, en els quals Paviser s’adapta a les necessitats del projecte, aprofitant la flexibilitat de la nostra empresa de reformes, les possibilitats de treball en taller, els acabats que busca el client, els costos, etc.
El nostre concepte no parteix d’un model preestablert, sinó que és el mateix client qui, segons les seves necessitats i amb el nostre assessorament tècnic, configura l’espai que desitja.
Alguns usos, disposen de model, donat el seu caràcter unitari i repetitiu (com el cas dels bungalous, o de les casetes de camp). 
Arquitectura industrial, d’oficines, esportives, … On l’important és la pell envoltant amb un espai interior de gran volum i diàfan.
Arquitectura rural, amb diversos models: caseta d’eines, casetes tècniques, maset i magatzems.
Arquitectura de petita escala, amb una superfície ajustada. Són construccions tipus bungalou, que són preparades a taller i transportades al lloc on s’ubiquen i rematades al lloc d’instal·lació.

Construccions de magatzems, o naus per a usos industrials, agropecuaris, esportius, culturals, ... És a dir, tots aquells usos que no són habitatges. Dintre d'aquest concepte també s'inclouen bungalous, residències, albergs, locals socials, així com casetes de camp, casetes tècniques, casetes de serveis, magatzems, ... Es tracta de projectes molt específics, en els quals Paviser s'adapta a les necessitats del projecte, aprofitant la flexibilitat de la nostra empresa de reformes, les possibilitats de treball en taller, els acabats que busca el client, els costos, etc. El nostre concepte no parteix d'un model preestablert, sinó que és el mateix client qui, segons les seves necessitats i amb el nostre assessorament tècnic, configura l'espai que desitja. Alguns usos, disposen de model, donat el seu caràcter unitari i repetitiu (com el cas dels bungalous, o de les casetes de camp). Arquitectura industrial, d'oficines, esportives, ... On l'important és la pell envoltant amb un espai interior de gran volum i diàfan. Arquitectura rural, amb diversos models: caseta d'eines, casetes tècniques, maset i magatzems. Arquitectura de petita escala, amb una superfície ajustada. Són construccions tipus bungalou, que són preparades a taller i transportades al lloc on s'ubiquen i rematades al lloc d'instal·lació.